Scrollujte dolů
Skrýt navigaci

ULOŽENÍ STAVEBNÍCH A OSTATNÍCH ODPADŮ NA RECYKLAČNÍ STŘEDISKA

Na naše střediska přijímáme stavební odpady a výkopové zeminy kategorie „O“ (ostatní odpady), především z demolicí komunikací, budov, jak obytných, tak průmyslových nebo jiných objektů (beton, cihly, zdivo s obklady, sádrokarton, porotherm, apod). Dále přijímáme i odpady ze slévání litiny, a to pecní strusku a použité formovací písky. Seznam vykupovaných odpadů je uveden vždy v ceníku konkrétního střediska. Vzhledem k povaze našich středisek vykupujeme pouze materiály vhodné k vytřídění a následné recyklaci, tzn. že odpady nemohou být znečištěny nebezpečnými a nerecyklovatelnými látkami. Asfalt (živičné povrchy) je recyklovatelný pouze za podmínek stanovených samostatnou vyhláškou, vydanou k Zákonu o odpadech. Příjem odpadů se řídí platnou legislativou a naše recyklační střediska mají platná povolení k nakládání s vyjmenovanými odpady, zařízení mají platný souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů dle ustanovení §14 odst.1 zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech, který vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Pokud si nejste jisti, zda Váš odpad splňuje naše požadavky na uložení, domluvte se přímo s obsluhou našich středisek, kde Vám rádi poradí.

Původce odpadu odpovídá za to, že odpad není znečištěný a je vhodný k recyklaci. Před příjmem odpadu požadujeme vyplnit Základní popis odpadu, a v odůvodněných případech rozbor vzorku odpadu. U soukromých osob vyžadujeme Čestné prohlášení, že odpad neobsahuje nebezpečné látky.

Základní popis odpadu     Čestné prohlášení

 

Ceník - odpady

Kontaktujte nás

Můžeme vám pomoci s demoličními pracemi

Položky označené * jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasíte s podmínkami zpracování soukromých údajů.

 
 
Nahoru